Warm Space Cafe

Cozy Cafe with warm service

Challenge

Warm Space Cafe เป็นร้านกาแฟ ตรงพัฒนาการ 70 เปิดให้บริการมาสองปี โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ทางร้านประสบปัญหายอดขายลดลง และเน้นทางด้าน Delivery มากขึ้น แต่การใช้ Facebook Ad อย่างเดียวค่อนข้างแพงและไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงมองหาช่องทางอื่นที่สามารถทำโฆษณาได้ถูกลง แต่เข้าถึงคนได้มากขึ้น

Solution

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนต้องทำงานที่บ้าน ส่งผลให้คนใช้เวลาอยู่บนช่องทางออนไลน์ต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นวีดีโอ ดังนั้น Media Console จึงเสนอแนะการทำ วีดีโอแคมเปญ เพื่อสร้าง Brand Awareness ไปยังคนในพื้นที่ และเขตใกล้ๆ 5 เขต เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยใช้กลยุทธ์หลักๆ 2 ช่องทางในการโปรโมทร้านออกไป
1. Geo-fencing ผ่านช่องทาง Programmatic Video
2. Audience Targeting ผ่านช่องทาง Tik Tok Video

Result

หลังจากแคมเปญโฆษณาวีดีโอถูกยิงออกไปครบหนึ่งเดือน มียอดสั่งซื้อทั้งทางตรงและ Online Delivery เติบโตขึ้นเกือบ 2 เท่า โดยโฆษณาได้ผลลัพธ์ ดังนี้
- CTR 0.12%
- CPV 0.30 THB

CTR

0.12%

KPI

CPV 0.30 THB

ROAS

2

Warm Space Cafe
press to zoom
Orangepresso Signature - 15 sec
press to zoom
1/1